thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Hậu Giang trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Hậu Giang

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2022
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
04 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
08 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/04/2022
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2022
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2022
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2022
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
18 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2022
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
25 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
26 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
28 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
29 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2022
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2022
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2022
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
37 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2022
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/07/2022
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2022
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
43 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2022
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
46 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
47 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
48 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2022
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
51 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2022
54 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
55 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
57 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
59 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/10/2022
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2022
65 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2022
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2022
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2022
71 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2022
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/10/2022
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2022
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2022
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2022
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/10/2022
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
83 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2022
85 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/04/2022
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2022
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
89 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/10/2022
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2022
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 12/11/2022
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2022
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 29/10/2022
96 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 05/11/2022
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/10/2022
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/10/2022
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2022
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 48 4 lần ra

Cặp số 04 3 lần ra

Cặp số 25 3 lần ra

Cặp số 26 3 lần ra

Cặp số 29 3 lần ra

Cặp số 37 3 lần ra

Cặp số 51 3 lần ra

Cặp số 57 3 lần ra

Cặp số 59 3 lần ra

Cặp số 85 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 51 5 lần ra

Cặp số 04 4 lần ra

Cặp số 26 4 lần ra

Cặp số 28 4 lần ra

Cặp số 37 4 lần ra

Cặp số 48 4 lần ra

Cặp số 57 4 lần ra

Cặp số 62 4 lần ra

Cặp số 66 4 lần ra

Cặp số 85 4 lần ra

Cặp số 98 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 20 10 lần ra

Cặp số 94 10 lần ra

Cặp số 02 9 lần ra

Cặp số 26 9 lần ra

Cặp số 48 9 lần ra

Cặp số 51 9 lần ra

Cặp số 52 9 lần ra

Cặp số 57 9 lần ra

Cặp số 81 9 lần ra

Cặp số 91 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
20 10 29/10/2022
94 10 15/10/2022
02 9 17/09/2022
26 9 05/11/2022
48 9 12/11/2022
51 9 29/10/2022
52 9 22/10/2022
57 9 05/11/2022
81 9 05/11/2022
91 9 24/09/2022
01 8 22/10/2022
05 8 15/10/2022
08 8 15/10/2022
28 8 12/11/2022
42 8 29/10/2022
58 8 15/10/2022
79 8 22/10/2022
13 7 22/10/2022
17 7 05/11/2022
21 7 22/10/2022
24 7 08/10/2022
25 7 12/11/2022
29 7 05/11/2022
30 7 06/08/2022
38 7 24/09/2022
59 7 12/11/2022
62 7 05/11/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số hau giang.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Âm Lịch

Ngày 7 (Đinh Hợi), Tháng 11 (Nhâm Tý), Năm 2022 (Nhâm Dần)

Ngày Chu Tước Hắc đạo
(Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Ngọ, Mùi, Hợi
Giờ Hắc đạo: Tý, Mão, Tị, Dậu
00:00Giờ Canh Tý
Bạch HổHắc đạo
01:00Giờ Tân Sửu
Ngọc ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Nhâm Dần
Thiên LaoHắc đạo
05:00Giờ Quý Mão
Nguyên VũHắc đạo
07:00Giờ Giáp Thìn
Tư MệnhHoàng đạo
09:00Giờ Ất Tị
Câu TrậnHắc đạo
11:00Giờ Bính Ngọ
Thanh LongHoàng đạo
13:00Giờ Đinh Mùi
Minh ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Mậu Thân
Thiên HìnhHắc đạo
17:00Giờ Kỷ Dậu
Chu TướcHắc đạo
19:00Giờ Canh Tuất
Kim QuỹHoàng đạo
21:00Giờ Tân Hợi
Kim ĐườngHoàng đạo
23:00Giờ Canh Tý
Bạch HổHắc đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng chính Nam

Những việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, làm cầu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh ( nhưng chớ trị bệnh mắt ), tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Lên quan nhận chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, chữa bệnh mắt, các việc trong vụ chăn nuôi

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86