thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Kiên Giang trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Kiên Giang

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/06/2023
02 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
08 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2023
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2023
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/07/2023
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/07/2023
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
16 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
17 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
18 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/06/2023
23 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2023
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/07/2023
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/06/2023
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
34 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2023
36 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2023
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/06/2023
40 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
41 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2023
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/07/2023
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/06/2023
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/07/2023
50 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/07/2023
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
57 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/07/2023
61 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2023
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/08/2023
64 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
66 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
67 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/07/2023
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
71 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
73 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
74 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2023
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/06/2023
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2023
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/07/2023
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
81 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
82 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/08/2023
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/09/2023
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
90 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
91 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/08/2023
93 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
94 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/09/2023
96 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/09/2023
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/09/2023
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/08/2023
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/06/2023
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 23 3 lần ra

Cặp số 50 3 lần ra

Cặp số 90 3 lần ra

Cặp số 93 3 lần ra

Cặp số 02 2 lần ra

Cặp số 16 2 lần ra

Cặp số 17 2 lần ra

Cặp số 18 2 lần ra

Cặp số 34 2 lần ra

Cặp số 41 2 lần ra

Cặp số 54 2 lần ra

Cặp số 61 2 lần ra

Cặp số 64 2 lần ra

Cặp số 66 2 lần ra

Cặp số 67 2 lần ra

Cặp số 73 2 lần ra

Cặp số 81 2 lần ra

Cặp số 82 2 lần ra

Cặp số 91 2 lần ra

Cặp số 94 2 lần ra

Cặp số 96 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 50 6 lần ra

Cặp số 57 5 lần ra

Cặp số 93 5 lần ra

Cặp số 02 4 lần ra

Cặp số 05 4 lần ra

Cặp số 13 4 lần ra

Cặp số 16 4 lần ra

Cặp số 23 4 lần ra

Cặp số 34 4 lần ra

Cặp số 54 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 88 13 lần ra

Cặp số 30 10 lần ra

Cặp số 42 9 lần ra

Cặp số 50 9 lần ra

Cặp số 57 9 lần ra

Cặp số 58 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
88 13 27/08/2023
30 10 03/09/2023
42 9 06/08/2023
50 9 24/09/2023
57 9 17/09/2023
58 9 10/09/2023
13 8 27/08/2023
35 8 30/07/2023
47 8 03/09/2023
54 8 10/09/2023
56 8 24/09/2023
63 8 20/08/2023
83 8 03/09/2023
96 8 17/09/2023
97 8 24/09/2023
02 7 24/09/2023
03 7 10/09/2023
07 7 20/08/2023
23 7 17/09/2023
34 7 17/09/2023
43 7 27/08/2023
48 7 25/06/2023
70 7 10/09/2023
73 7 17/09/2023
90 7 24/09/2023
93 7 24/09/2023
05 6 27/08/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số kien giang.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 13 (Mậu Tý), Tháng 8 (Tân Dậu), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Ất Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86