thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Long An trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Long An

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
04 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
05 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
07 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
09 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
10 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/10/2020
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
13 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
16 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
18 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
19 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
24 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2020
27 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/09/2020
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
34 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020
36 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
39 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
40 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
45 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
46 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
47 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
51 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/12/2020
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 31/10/2020
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 24/10/2020
58 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
59 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/10/2020
64 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
65 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
67 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
71 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/11/2020
74 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
75 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
76 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 09/01/2021
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/09/2020
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/10/2020
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/11/2020
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
89 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/12/2020
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/12/2020
92 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 16/01/2021
95 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 02/01/2021
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/10/2020
97 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
98 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 23/01/2021
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/12/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 97 4 lần ra

Cặp số 47 3 lần ra

Cặp số 67 3 lần ra

Cặp số 74 3 lần ra

Cặp số 89 3 lần ra

Cặp số 98 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 33 5 lần ra

Cặp số 98 5 lần ra

Cặp số 05 4 lần ra

Cặp số 08 4 lần ra

Cặp số 09 4 lần ra

Cặp số 34 4 lần ra

Cặp số 50 4 lần ra

Cặp số 74 4 lần ra

Cặp số 76 4 lần ra

Cặp số 97 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 12 12 lần ra

Cặp số 98 12 lần ra

Cặp số 13 11 lần ra

Cặp số 05 10 lần ra

Cặp số 58 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
12 12 19/12/2020
98 12 23/01/2021
13 11 09/01/2021
05 10 23/01/2021
58 10 02/01/2021
07 9 16/01/2021
33 9 09/01/2021
34 9 16/01/2021
48 9 26/12/2020
61 9 19/12/2020
70 9 26/12/2020
74 9 02/01/2021
76 9 16/01/2021
95 9 02/01/2021
08 8 23/01/2021
21 8 26/12/2020
25 8 19/12/2020
35 8 12/12/2020
38 8 09/01/2021
46 8 23/01/2021
64 8 19/12/2020
91 8 19/12/2020
00 7 16/01/2021
04 7 23/01/2021
10 7 23/01/2021
23 7 16/01/2021
24 7 05/12/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số long an.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 16 (Bính Tý), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Hình Hắc đạo
(Rất kỵ kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, làm cầu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh ( nhưng chớ trị bệnh mắt ), tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Lên quan nhận chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, chữa bệnh mắt, các việc trong vụ chăn nuôi

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86