thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Bình Dương trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Bình Dương

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/10/2020
01 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020
04 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021
07 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
08 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
09 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2020
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/12/2020
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/10/2020
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
15 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
16 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/10/2020
22 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
23 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
24 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/10/2020
26 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2020
30 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/11/2020
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020
34 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/10/2020
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020
39 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/11/2020
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021
45 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
46 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
47 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 02/10/2020
49 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/12/2020
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
54 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020
56 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/11/2020
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/10/2020
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/12/2020
64 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/10/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/10/2020
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/12/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2020
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/11/2020
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/10/2020
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/12/2020
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020
73 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
74 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/11/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2020
79 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
80 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/10/2020
81 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020
83 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
84 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 01/01/2021
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/12/2020
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
88 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/11/2020
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 08/01/2021
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/12/2020
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 15/01/2021
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020
93 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 25/12/2020
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/10/2020
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/09/2020
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/11/2020
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/12/2020
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 22/01/2021
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 47 4 lần ra

Cặp số 81 4 lần ra

Cặp số 04 3 lần ra

Cặp số 07 3 lần ra

Cặp số 08 3 lần ra

Cặp số 23 3 lần ra

Cặp số 26 3 lần ra

Cặp số 30 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 07 5 lần ra

Cặp số 47 5 lần ra

Cặp số 81 5 lần ra

Cặp số 04 4 lần ra

Cặp số 08 4 lần ra

Cặp số 16 4 lần ra

Cặp số 22 4 lần ra

Cặp số 23 4 lần ra

Cặp số 27 4 lần ra

Cặp số 37 4 lần ra

Cặp số 39 4 lần ra

Cặp số 89 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 89 12 lần ra

Cặp số 93 11 lần ra

Cặp số 28 10 lần ra

Cặp số 47 10 lần ra

Cặp số 07 9 lần ra

Cặp số 08 9 lần ra

Cặp số 74 9 lần ra

Cặp số 83 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
89 12 08/01/2021
93 11 25/12/2020
28 10 08/01/2021
47 10 22/01/2021
07 9 15/01/2021
08 9 22/01/2021
74 9 18/12/2020
83 9 15/01/2021
11 8 01/01/2021
34 8 15/01/2021
54 8 01/01/2021
61 8 01/01/2021
62 8 08/01/2021
97 8 13/11/2020
99 8 22/01/2021
05 7 25/12/2020
15 7 15/01/2021
16 7 22/01/2021
22 7 22/01/2021
23 7 15/01/2021
30 7 08/01/2021
45 7 22/01/2021
60 7 22/01/2021
67 7 04/12/2020
79 7 22/01/2021
80 7 23/10/2020
81 7 08/01/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số ninh thuan.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 16 (Bính Tý), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Hình Hắc đạo
(Rất kỵ kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, làm cầu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh ( nhưng chớ trị bệnh mắt ), tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Lên quan nhận chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, chữa bệnh mắt, các việc trong vụ chăn nuôi

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86