thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Quảng Bình trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Quảng Bình

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2023
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/06/2023
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/04/2023
06 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/07/2023
08 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2023
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/07/2023
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
12 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2023
16 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/05/2023
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/06/2023
19 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2023
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/06/2023
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/05/2023
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
23 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
24 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/07/2023
30 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2023
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2023
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2023
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2023
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2023
37 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
39 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
40 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/06/2023
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2023
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/05/2023
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2023
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2023
48 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2023
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2023
50 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
51 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2023
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/07/2023
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/07/2023
56 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/07/2023
58 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2023
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2023
61 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/07/2023
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/06/2023
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/07/2023
67 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
68 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/03/2023
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2023
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/07/2023
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2023
73 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2023
76 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2023
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
81 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/07/2023
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2023
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 03/08/2023
85 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
88 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
89 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/07/2023
91 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
92 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2023
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 07/09/2023
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/08/2023
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 27/07/2023
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 31/08/2023
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2023
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 08 3 lần ra

Cặp số 61 3 lần ra

Cặp số 81 3 lần ra

Cặp số 92 3 lần ra

Cặp số 12 2 lần ra

Cặp số 16 2 lần ra

Cặp số 19 2 lần ra

Cặp số 23 2 lần ra

Cặp số 24 2 lần ra

Cặp số 30 2 lần ra

Cặp số 37 2 lần ra

Cặp số 39 2 lần ra

Cặp số 50 2 lần ra

Cặp số 51 2 lần ra

Cặp số 56 2 lần ra

Cặp số 58 2 lần ra

Cặp số 67 2 lần ra

Cặp số 68 2 lần ra

Cặp số 73 2 lần ra

Cặp số 76 2 lần ra

Cặp số 85 2 lần ra

Cặp số 88 2 lần ra

Cặp số 89 2 lần ra

Cặp số 91 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 08 6 lần ra

Cặp số 50 5 lần ra

Cặp số 86 5 lần ra

Cặp số 85 4 lần ra

Cặp số 88 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 04 10 lần ra

Cặp số 02 9 lần ra

Cặp số 12 9 lần ra

Cặp số 37 9 lần ra

Cặp số 50 9 lần ra

Cặp số 58 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
04 10 31/08/2023
02 9 14/09/2023
12 9 21/09/2023
37 9 07/09/2023
50 9 07/09/2023
58 9 14/09/2023
08 8 07/09/2023
39 8 21/09/2023
40 8 31/08/2023
46 8 07/09/2023
55 8 20/07/2023
66 8 27/07/2023
67 8 31/08/2023
80 8 14/09/2023
81 8 21/09/2023
84 8 03/08/2023
85 8 31/08/2023
86 8 21/09/2023
87 8 07/09/2023
88 8 21/09/2023
18 7 22/06/2023
22 7 21/09/2023
30 7 21/09/2023
32 7 24/08/2023
36 7 17/08/2023
45 7 17/08/2023
68 7 31/08/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số quang binh.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023

Âm Lịch

Ngày 13 (Mậu Tý), Tháng 8 (Tân Dậu), Năm 2023 (Quý Mão)

Ngày Tư Mệnh Hoàng đạo
(Mọi việc đều tốt.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Ất Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86