thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Quảng Nam trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Quảng Nam

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
02 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
03 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2022
05 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
06 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2022
08 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
09 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2022
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2022
12 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
13 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2022
14 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2022
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2022
19 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/02/2022
21 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/11/2021
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2022
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
25 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2022
27 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/02/2022
29 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2022
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
31 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
33 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/02/2022
34 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2022
36 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
37 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2022
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2022
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
44 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2022
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2022
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
47 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
49 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2022
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/02/2022
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2022
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2022
55 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2022
58 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/01/2022
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
62 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
64 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
65 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/02/2022
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/04/2022
68 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
70 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2022
72 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/03/2022
73 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/03/2022
78 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 12/04/2022
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
84 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
85 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/02/2022
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/03/2022
87 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
88 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 26/04/2022
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2022
93 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/05/2022
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/03/2022
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/05/2022
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
98 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/05/2022
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 19/04/2022
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 25 3 lần ra

Cặp số 55 3 lần ra

Cặp số 64 3 lần ra

Cặp số 06 2 lần ra

Cặp số 09 2 lần ra

Cặp số 14 2 lần ra

Cặp số 19 2 lần ra

Cặp số 27 2 lần ra

Cặp số 31 2 lần ra

Cặp số 34 2 lần ra

Cặp số 36 2 lần ra

Cặp số 37 2 lần ra

Cặp số 47 2 lần ra

Cặp số 49 2 lần ra

Cặp số 58 2 lần ra

Cặp số 65 2 lần ra

Cặp số 68 2 lần ra

Cặp số 70 2 lần ra

Cặp số 78 2 lần ra

Cặp số 88 2 lần ra

Cặp số 93 2 lần ra

Cặp số 98 2 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 47 5 lần ra

Cặp số 55 5 lần ra

Cặp số 06 4 lần ra

Cặp số 14 4 lần ra

Cặp số 19 4 lần ra

Cặp số 25 4 lần ra

Cặp số 49 4 lần ra

Cặp số 54 4 lần ra

Cặp số 64 4 lần ra

Cặp số 65 4 lần ra

Cặp số 78 4 lần ra

Cặp số 90 4 lần ra

Cặp số 97 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 47 11 lần ra

Cặp số 90 11 lần ra

Cặp số 03 9 lần ra

Cặp số 19 9 lần ra

Cặp số 75 9 lần ra

Cặp số 91 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
47 11 19/04/2022
90 11 26/04/2022
03 9 03/05/2022
19 9 17/05/2022
75 9 26/04/2022
91 9 19/04/2022
06 8 03/05/2022
14 8 10/05/2022
34 8 17/05/2022
51 8 03/05/2022
55 8 10/05/2022
69 8 17/05/2022
80 8 10/05/2022
82 8 12/04/2022
84 8 03/05/2022
01 7 03/05/2022
13 7 05/04/2022
15 7 19/04/2022
25 7 10/05/2022
37 7 17/05/2022
38 7 03/05/2022
40 7 29/03/2022
45 7 05/04/2022
46 7 03/05/2022
58 7 10/05/2022
64 7 17/05/2022
78 7 17/05/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số quang nam.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 19 tháng 05 năm 2022

Âm Lịch

Ngày 19 (Nhâm Thân), Tháng 4 (Ất Tị), Năm 2022 (Nhâm Dần)

Ngày Thiên Hình Hắc đạo
(Rất kỵ kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Tý, Sửu, Tị, Mùi
Giờ Hắc đạo: Mão, Ngọ, Dậu, Hợi
00:00Giờ Canh Tý
Thanh LongHoàng đạo
01:00Giờ Tân Sửu
Minh ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Nhâm Dần
Thiên HìnhHắc đạo
05:00Giờ Quý Mão
Chu TướcHắc đạo
07:00Giờ Giáp Thìn
Kim QuỹHoàng đạo
09:00Giờ Ất Tị
Kim ĐườngHoàng đạo
11:00Giờ Bính Ngọ
Bạch HổHắc đạo
13:00Giờ Đinh Mùi
Ngọc ĐườngHoàng đạo
15:00Giờ Mậu Thân
Thiên LaoHắc đạo
17:00Giờ Kỷ Dậu
Nguyên VũHắc đạo
19:00Giờ Canh Tuất
Tư MệnhHoàng đạo
21:00Giờ Tân Hợi
Câu TrậnHắc đạo
23:00Giờ Canh Tý
Thanh LongHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây
Hỷ thần: Hướng chính Nam

Những việc nên làm: Nhập vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, đặt yên chỗ máy, sửa chữa làm tàu, khai trương tàu thuyền, các việc bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè.)
Việc không nên làm: Lót giường đóng giường, thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp, các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương, móc giếng, xả nước.)

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86