thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Tây Ninh trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Tây Ninh

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
02 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
03 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
06 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
07 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
08 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/09/2022
09 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
10 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
11 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
12 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
14 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/06/2022
16 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
18 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
19 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
20 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2022
21 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
23 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
24 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
26 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
27 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
28 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
30 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
32 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 13/10/2022
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
36 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
39 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
43 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
44 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
45 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/07/2022
50 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/06/2022
51 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
57 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
58 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
59 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
61 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 04/08/2022
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
70 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
73 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
74 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
76 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 11/08/2022
77 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
78 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
80 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/09/2022
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
83 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/09/2022
87 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
89 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
90 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
91 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/09/2022
92 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/10/2022
93 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 20/10/2022
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
95 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
96 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/11/2022
97 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/09/2022
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/11/2022
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/10/2022
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 89 4 lần ra

Cặp số 03 3 lần ra

Cặp số 12 3 lần ra

Cặp số 16 3 lần ra

Cặp số 24 3 lần ra

Cặp số 45 3 lần ra

Cặp số 58 3 lần ra

Cặp số 73 3 lần ra

Cặp số 74 3 lần ra

Cặp số 95 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 02 6 lần ra

Cặp số 74 6 lần ra

Cặp số 45 5 lần ra

Cặp số 89 5 lần ra

Cặp số 03 4 lần ra

Cặp số 12 4 lần ra

Cặp số 21 4 lần ra

Cặp số 72 4 lần ra

Cặp số 95 4 lần ra

Cặp số 96 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 45 13 lần ra

Cặp số 02 11 lần ra

Cặp số 89 11 lần ra

Cặp số 01 9 lần ra

Cặp số 09 9 lần ra

Cặp số 21 9 lần ra

Cặp số 56 9 lần ra

Cặp số 63 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
45 13 10/11/2022
02 11 10/11/2022
89 11 10/11/2022
01 9 20/10/2022
09 9 27/10/2022
21 9 10/11/2022
56 9 10/11/2022
63 9 29/09/2022
04 8 10/11/2022
12 8 03/11/2022
37 8 22/09/2022
39 8 20/10/2022
43 8 10/11/2022
72 8 03/11/2022
81 8 22/09/2022
90 8 10/11/2022
16 7 10/11/2022
17 7 15/09/2022
26 7 15/09/2022
36 7 22/09/2022
42 7 20/10/2022
60 7 03/11/2022
61 7 08/09/2022
74 7 27/10/2022
95 7 03/11/2022
00 6 27/10/2022
05 6 06/10/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số tay ninh.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022

Âm Lịch

Ngày 8 (Mậu Tý), Tháng 11 (Nhâm Tý), Năm 2022 (Nhâm Dần)

Ngày Kim Quỹ Hoàng đạo
(Tốt cho việc cưới hỏi.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Quý Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Giáp Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Ất Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Bính Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Đinh Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Mậu Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Kỷ Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Canh Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Tân Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Nhâm Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Quý Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Nhâm Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Bắc
Hỷ thần: Hướng Đông Nam

Những việc nên làm: Xuất hành đặng lợi, sinh con rất tốt.
Việc không nên làm: Động đất ban nền, đắp nền, lót giường, vẽ họa chụp ảnh, lên quan nhậm chức, nạp lễ cầu thân, vào làm hành chánh, dâng nộp đơn từ, mở kho vựa

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86