thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số Tiền Giang trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Tiền Giang

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
03 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
04 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020
06 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
07 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
08 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
09 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
10 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
11 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
12 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
14 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
15 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
16 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
17 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020
18 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
20 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
22 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
25 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
27 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
28 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
29 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
30 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
31 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/09/2020
32 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
33 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
34 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
35 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
36 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
37 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
38 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
39 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 22/11/2020
41 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020
42 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
44 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
45 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
46 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
47 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
48 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
49 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
51 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
52 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất null
53 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
54 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
57 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
58 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/11/2020
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
60 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
62 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
63 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 01/11/2020
66 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
68 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
69 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
70 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
72 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
74 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
75 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 24/01/2021
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
79 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 18/10/2020
80 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
81 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 25/10/2020
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
85 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
86 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 17/01/2021
87 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 20/12/2020
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
89 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 15/11/2020
90 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 06/12/2020
91 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
92 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
93 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 29/11/2020
94 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 03/01/2021
95 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
96 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 08/11/2020
97 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 10/01/2021
98 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 27/12/2020
99 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/12/2020
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 68 4 lần ra

Cặp số 14 3 lần ra

Cặp số 16 3 lần ra

Cặp số 36 3 lần ra

Cặp số 97 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 66 5 lần ra

Cặp số 72 5 lần ra

Cặp số 14 4 lần ra

Cặp số 29 4 lần ra

Cặp số 38 4 lần ra

Cặp số 50 4 lần ra

Cặp số 54 4 lần ra

Cặp số 68 4 lần ra

Cặp số 88 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 21 11 lần ra

Cặp số 13 10 lần ra

Cặp số 27 10 lần ra

Cặp số 66 10 lần ra

Cặp số 36 9 lần ra

Cặp số 50 9 lần ra

Cặp số 85 9 lần ra

Cặp số 88 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
21 11 03/01/2021
13 10 17/01/2021
27 10 24/01/2021
66 10 27/12/2020
36 9 24/01/2021
50 9 03/01/2021
85 9 17/01/2021
88 9 10/01/2021
11 8 24/01/2021
14 8 17/01/2021
44 8 27/12/2020
61 8 10/01/2021
71 8 29/11/2020
79 8 18/10/2020
83 8 10/01/2021
02 7 20/12/2020
07 7 17/01/2021
18 7 29/11/2020
28 7 15/11/2020
29 7 10/01/2021
32 7 17/01/2021
33 7 24/01/2021
53 7 10/01/2021
54 7 10/01/2021
65 7 01/11/2020
68 7 24/01/2021
78 7 13/12/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số tien giang.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 16 (Bính Tý), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Hình Hắc đạo
(Rất kỵ kiện tụng.)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Kỷ Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Canh Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Tân Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Nhâm Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Quý Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Giáp Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Ất Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Bính Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Đinh Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Mậu Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Kỷ Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Mậu Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Đông
Hỷ thần: Hướng Tây Nam

Những việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, làm cầu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh ( nhưng chớ trị bệnh mắt ), tu sửa cây cối.
Việc không nên làm: Lên quan nhận chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, chữa bệnh mắt, các việc trong vụ chăn nuôi

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86