thong ke tan xuat loto xo so

Thống kê xổ số TT Huế trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số TT Huế

Cặp số Lượt về, Ngày về gần nhất
00 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
01 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
02 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
03 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020
04 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
05 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 10/08/2020
06 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020
07 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/11/2020
08 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
09 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 17/08/2020
10 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020
11 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020
12 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
13 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
14 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
15 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020
16 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
17 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
18 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
19 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
20 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
21 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
22 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
23 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020
24 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020
25 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020
26 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
27 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020
28 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
29 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
30 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020
31 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
32 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020
33 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
34 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
35 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
36 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
37 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020
38 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020
39 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
40 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020
41 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020
42 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020
43 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
44 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
45 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
46 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 26/10/2020
47 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
48 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
49 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
50 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
51 4.44% (4) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
52 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
53 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/11/2020
54 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/09/2020
55 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 28/09/2020
56 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
57 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
58 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
59 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
60 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 14/12/2020
61 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
62 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
63 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/11/2020
64 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
65 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 13/07/2020
66 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 21/09/2020
67 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/11/2020
68 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020
69 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 16/11/2020
70 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
71 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 19/10/2020
72 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
73 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/11/2020
74 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
75 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2020
76 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
77 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 07/12/2020
78 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 05/10/2020
79 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 04/01/2021
80 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
81 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020
82 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2020
83 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
84 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2020
85 3.33% (3) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
86 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 09/11/2020
87 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
88 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
89 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
90 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
91 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
92 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020
93 2.22% (2) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
94 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 30/11/2020
95 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 28/12/2020
96 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 11/01/2021
97 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 21/12/2020
98 0.0% (0) Lượt, ngày gần nhất 23/11/2020
99 1.11% (1) Lượt, ngày gần nhất 18/01/2021
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 51 4 lần ra

Cặp số 08 3 lần ra

Cặp số 39 3 lần ra

Cặp số 57 3 lần ra

Cặp số 70 3 lần ra

Cặp số 85 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 39 5 lần ra

Cặp số 57 5 lần ra

Cặp số 85 5 lần ra

Cặp số 08 4 lần ra

Cặp số 18 4 lần ra

Cặp số 20 4 lần ra

Cặp số 28 4 lần ra

Cặp số 31 4 lần ra

Cặp số 51 4 lần ra

Cặp số 70 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 70 10 lần ra

Cặp số 06 9 lần ra

Cặp số 08 9 lần ra

Cặp số 20 9 lần ra

Cặp số 21 9 lần ra

Cặp số 27 9 lần ra

Cặp số 28 9 lần ra

Cặp số 39 9 lần ra

Cặp số 51 9 lần ra

Cặp số 62 9 lần ra

Cặp số 94 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
70 10 18/01/2021
06 9 28/12/2020
08 9 18/01/2021
20 9 18/01/2021
21 9 18/01/2021
27 9 28/12/2020
28 9 11/01/2021
39 9 18/01/2021
51 9 18/01/2021
62 9 11/01/2021
94 9 30/11/2020
00 8 11/01/2021
11 8 07/12/2020
12 8 04/01/2021
18 8 04/01/2021
24 8 28/12/2020
29 8 21/12/2020
32 8 14/12/2020
56 8 18/01/2021
57 8 18/01/2021
76 8 18/01/2021
82 8 09/11/2020
93 8 21/12/2020
10 7 07/12/2020
16 7 04/01/2021
36 7 11/01/2021
48 7 11/01/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số tt hue.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Âm Lịch

Ngày 10 (Canh Ngọ), Tháng 12 (Kỷ Sửu), Năm 2020 (Canh Tý)

Ngày Thiên Lao Hắc đạo
(Mọi việc bất lợi, trừ những việc trấn áp thần quỷ (trong tín ngưỡng, mê tín).)

Giờ Hoàng đạo: Sửu, Mão, Thân, Dậu
Giờ Hắc đạo: Dần, Tị, Mùi, Hợi
00:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo
01:00Giờ Đinh Sửu
Kim ĐườngHoàng đạo
03:00Giờ Mậu Dần
Bạch HổHắc đạo
05:00Giờ Kỷ Mão
Ngọc ĐườngHoàng đạo
07:00Giờ Canh Thìn
Thiên LaoHắc đạo
09:00Giờ Tân Tị
Nguyên VũHắc đạo
11:00Giờ Nhâm Ngọ
Tư MệnhHoàng đạo
13:00Giờ Quý Mùi
Câu TrậnHắc đạo
15:00Giờ Giáp Thân
Thanh LongHoàng đạo
17:00Giờ Ất Dậu
Minh ĐườngHoàng đạo
19:00Giờ Bính Tuất
Thiên HìnhHắc đạo
21:00Giờ Đinh Hợi
Chu TướcHắc đạo
23:00Giờ Bính Tý
Kim QuỹHoàng đạo

Hướng xuất hành

Tài thần: Hướng Tây Nam
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc

Những việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
Việc không nên làm: Xây đắp nền-tường

Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86